Jönköpings kommun

International Baccalaureate

Tre elever står i Brahesalen

Tänk dig en utbildning där man läser på engelska och där du själv kombinerar din utbildning. Du får djupa ämneskunskaper som leder till en internationellt erkänd examen med tillträde till universitet i Sverige och över 100 andra länder.

Du får koncentrera dig på sex ämnen vilket leder till djupa ämneskunskaper.

Ett akademiskt program som passar dig vare sig du är samhällsvetare, naturvetare eller språkintresserad eftersom du väljer de ämnen som du är intresserad av.

Våra elever är väl förberedda för att läsa på högskolor och universitet. IB-elever fortsätter till studier i många olika länder till exempel Storbritannien, USA, Frankrike, Polen, Danmark, Tyskland och inte minst Sverige.

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2023-2024 Pdf, 2.9 MB.


About school, students and results

Per Brahegymnasiet celebrated 100 years in 2013. It is a beautiful, historical building located right in the center of Jönköping.

Students appreciate the close proximity to the bus and train station as well as all of the shops and cafés downtown.

At the moment, we have approximately 1400 students that study the following programs: The IB Diploma Program, The Art & Music Program, The Social Sciences Program, The Science Program, Economics Program.

The students
IB students come from many different backgrounds and schools. Students are allowed to apply from all over Sweden but the majority of our students are from Jönköping and the surrounding counties. Most live at home while some choose to find an apartment in town to avoid long commutes.

What the majority of them have in common is that they are interested in studying and learning. Many of them have done well in their middle schools and are looking for a challenge. They can see the advantages of studying fewer subjects in greater depth in order to increase learning, which will help at university. Many of our students also enjoy the English language and would like to improve their skills in English for the future.

Frågor och svar om IB-programmet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om IB-programmet.

Vågar jag söka IB-programmet?
Ja! Om du är studiemotiverad och intresserad av internationella frågor bör IB-programmet vara en utbildning som kan passa dig. Under det första året (Pre-IB) förbereds du för IB-programmet och får tillfälle att träna din engelska. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att ta kontakt med oss, eller att komma hit och hälsa på.

Är det dyrt att gå IB- programmet?
Nej! Det kostar ingenting för den enskilde eleven att gå IB-programmet hos oss. Elevernas skolgång finansieras med hjälp av skolpeng från elevens hemkommun samt med statsbidrag. Elever som går på Per Brahegymnasiet och som har längre än 6 kilometer till skolan får resebidrag i form av buss- eller tågkort. Elever som bor så långt från skolan att det blir svårt att pendla kan ansöka om inackorderingstillägg hos sin kommun. Skolmat och lån av läromedel är gratis för eleverna.

Mitt barn funderar på att söka IB- programmet. Hur kan jag som förälder få mer information?

Du är välkommen att ta kontakt med vår IB-koordinator Janine Bokor

Vi anordnar också informationskvällar, både på vår skola och på platser runt om i vårt upptagningsområde. Information om dagar och tider presenteras på vår webbplats.

Hur vet man om man är ”smart” nog att gå IB?
Erfarna IB-lärare och före detta IB-elever menar att man inte behöver vara ”smart” för att gå på IB-programmet. Eftersom det är ett högskoleförberedande program krävs det att du som elev är motiverad och beredd att jobba med skolarbetet.

Vilka betygspoäng från högstadiet krävs för att komma in på IB hos er?
När det gäller antagningen till IB-programmet hos oss sker en sammanvägning av elevens betygspoäng från högstadiet och resultatet från våra intagningsprov i engelska och matematik. Det är därför svårt att ge ett rakt svar på frågan. Som vid annan antagning gäller också att den slutgiltiga antagningspoängen beror på hur stor konkurrens det blir om varje plats, det vill säga hur många som söker.

Varför har ni antagningsprov? Hur går de till? Söker man inte på betyg?
Naturligtvis söker man delvis på sina högstadiebetyg till oss. Alla elever som söker IB-programmet hos oss kommer under vårterminen att kallas till antagningsprov i matte och engelska. Vi tror att detta ger en mer rättvisande bild av elevernas kunskaper än bara betyg. Antagningsprovet kommer att äga rum på Per Brahegymnasiet under mars månad.

Kan man komma in på högskolan efter att ha gått IB-programmet?
IB-programmet är högskoleförberedande. Efter att ha erhållit sitt diplom går de allra flesta vidare till högre studier i Sverige eller utomlands. IB-elever anses internationellt sett vara väl förberedda för studier vid högskola och universitet. I Sverige ger IB-examen en grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Precis som med de nationella programmen, avgörs särskild behörighet av dina ämnesval.

Varför ska man läsa IB? Vad ger IB som inte andra nationella program ger?
IB är ett alternativ för dig som vill fokusera på de ämnen du är mest intresserad av. På IB-programmet läser du sex ämnen, vilket är betydligt färre än på de nationella programmen. Detta innebär att du verkligen får tid och möjlighet att fördjupa dig, och på så sätt få god förståelse och goda kunskaper i de ämnen du valt. Programmet ger dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska. Elever som har svenska som modersmål får ett ”Bilingual Diploma”, d.v.s. betraktas officiellt som tvåspråkiga.

Hur söker man?
IB-programmet är ett program med riksintag. Det betyder att elever från hela landet är välkomna till oss. Du får praktisk hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din högstadieskola med att fylla i ansökan. Du är också välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller vår IB- koordinator.

Hur många ämnen läser man på IB?
På IB läser varje elev sex examensämnen utifrån fem ämnesgrupper; bästa språk, andraspråk, samhällsorienterande ämnen, naturvetenskapliga ämnen och matematik. Dessutom utgörs IB-programmets kärna av de obligatoriska kurserna TOK (Theory of Knowledge), CAS (Creativity, Action, Service) och Extended Essay. Under det förberedande året läser eleverna kurser som syftar till att förbereda eleverna inför studierna av sina examensämnen, svenska, engelska, historia, psykologi, matematik, biologi, fysik och kemi. Första året läser man även samhällskunskap.

Är det inte väldigt jobbigt att gå IB?
IB-programmet är ett krävande program och naturligtvis är det viktigt att du som IB-elev är motiverad och vill lära dig nya saker. Förutom motivation är det viktigt att ”lära sig studera” på ett bra och effektivt sätt. Vi försöker också på olika sätt hjälpa och stötta våra elever i deras studier. Varje elev har också en egen mentor som ska fungera som ett stöd.

Hur vet jag om jag kan tillräckligt för att klara slutexamina?
Som IB-elev bedöms dina kunskaper inte bara genom de slutprov du skriver, utan också genom uppsatser och muntliga redovisningar under utbildningens gång (så kallad internal assessment). Dessutom kommer du, precis som på de nationella programmen, att skriva prov så att din lärare kan hjälpa dig att se eventuella kunskapsluckor. Det finns gamla examensprov att öva på och skolan ger en hel övningsexamen i anslutning till slutexamen.

Är det vanligt att elever misslyckas med slutexamen? Vad händer då?
Det är ovanligt i Sverige att elever misslyckas med sin slutexamen. Om du av någon anledning vill försöka höja något betyg, eller om du har missat ett eller flera prov, har du möjlighet att göra om den delen av slutexamen två gånger.

Hur bra måste man vara på engelska för att kunna gå IB?
Det viktigaste om du vill gå IB-programmet är att du är studiemotiverad och intresserad. Under det förberedande året får du sedan möjlighet att träna på att använda engelska som arbetsspråk.

Jag måste pendla till Jönköping. Är det dyrt?
Per Brahegymnasiet har riksintag och har därför elever från hela landet. Majoriteten av eleverna kommer från regionen (Småland och Västergötland) och dagspendlar till och från skolan med buss eller tåg. Jönköping är en centralort i södra Sverige och har goda både buss- och tågförbindelser. Resecentrum ligger nära skolan (max 5 min. promenad). Som elev får du reseersättning om din resväg till skolan är sex kilometer eller längre. Oftast utgår reseersättningen i form av buss- och / eller tågkort.

Får man behörighet till högskola / universitet utomlands?
Många universitet i utlandet ser mycket positivt på sökande med fullgjort IB-diplom.

Om du vill se hur just ditt ”favorituniversitet” värderar ett IB-diplom, gå in på:

www.ibo.org och välj Shortcuts: Universities Länk till annan webbplats.

Varför läser man ett förberedande år på IB?
IB är tvåårigt men i många länder, precis som i Sverige, har vi ett skolsystem med ett treårigt gymnasium. De länder som har det på detta sätt har således en möjlighet att kunna ge eleverna ett förberedande år så att de kan genomföra sitt Diplomprogram på ett bra sätt.

Vad lär man sig under det förberedande året?
Tanken med PreIB-året är att förbereda eleverna för Diplomprogrammet på bästa sätt, både i olika ämnen och i engelska. Dessutom får man ett s.k. utdrag ur betygskatalog, där man samlar de svenska poängkurser man läst: Svenska 1, Matematik 1, Historia 1, m fl.

Finns det någon praktik i programmet?
Det finns ingen praktik på programmet. IB har en ”kärna” av tre ”ämnen” som är obligatoriska för alla IB-elever i världen: TOK, CAS och Extended Essay. Ett av dessa ämnen, CAS, handlar om att utbilda hela människan genom olika aktiviteter där eleverna ges utlopp för kreativitet, aktivitet och samhällsservice. Genom CAS utvecklas eleverna till ansvarstagande och aktiva medborgare. Exempel på CAS-projekt kan vara att anordna aktiviteter för äldre, hjälpa till på en förskola, hjälpa yngre elever med läxor, engagera sig i Röda Korset och så vidare.

Vad är Per Brahegymnasiet för typ av skola?
Per Brahegymnasiet är en av Sveriges äldsta skolor, belägen centralt i Jönköping. Den nuvarande byggnaden kom till 1913 och liknar ett vackert barockslott. Förutom IB har PB följande program: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Hur har ni lyckats med IB-programmet på er skola?
IB har funnits på vår skola sedan 1995 och de första studenterna gick ut 1998. Våra resultat ligger alltid över genomsnittet i världen. Vi har med detta år framgångsrikt utexaminerat över 800 studenter.

Tar man studenten på IB?
Självklart tar man studenten. Två gånger dessutom. Först springer man ut med eleverna i de ”svenska” programmen i juni. I slutet av augusti delar vi ut diplomen vid en högtidlig ceremoni i Brahesalen (vår aula) med procession, tal och kaffe efteråt. Då deltar även släktingar och vänner.

Vi har hört att IB-elever kommer att hamna i en annan kvotgrupp, vilket gör det svårare att komma in på högskolan. Stämmer detta?
Nej. IB-elever ska söka i kvotgrupp 1, det vill säga med elever från de svenska programmen. IB-poäng konverteras till svenska poäng, där 43 poäng (utav 45 max) motsvarar 20,0. IB-elever har också ha möjlighet att få meritpoäng.

Se mer information på www.antagning.se Länk till annan webbplats.

Hur kan jag få mer information?
Följ med en PreIB-klass en dag för att se hur det är att gå på skolan.

Läs och få kontakt med nuvarande IB elever samt elever som har gått ut på vår Länk till annan webbplats.

Om ni har flera frågor eller vill gå med en klass under en skoldag, kontakta gärna IB-koordinatorn, Janine Bokor

Information om IB på svenska

IB är ett akademiskt program som passar dig vare sig du är samhällsvetare, naturvetare eller språkintresserad eftersom du väljer de ämnen som du är intresserad av.

International Baccalaureate (IB) är tvåårigt, men vi lägger till ett förberedelseår, pre-IB. IB 1 och 2 är inte klasser i vanlig mening utan eleverna väljer sex ämnen bland de tretton som erbjuds, vilket gör att eleven går i olika grupper. Dessa blir oftast mindre än vanliga klasser, vilket är positivt ur pedagogisk synvinkel.

IB finns i ett tusental skolor utspridda i över hundra länder. Ökningen sedan sjuttiotalet har varit mycket snabb; 1995 var PB den nionde skolan i Sverige som beviljades programmet, idag finns trettio.

IB-studenter avslutar det tredje året med prov som skrivs under de tre första veckorna i maj. På norra halvklotet sitter eleverna och skriver exakt samma prov vid samma tid. Rättningen handhas av examinatorer över hela världen, bland annat i Jönköping (PB). Vi lärare sätter inte själva betygen på våra elever, vilket garanterar en så långt möjligt rättvis bedömning. Ca 25 % av betyget sätts dock av lärarna på skolan. För rättvisans skull ”övervakas” vi lärare av s k monitorer, som ser till att vi har rätt standard.

Varje ämne har egna mål, formulerade i en Subject Guide, där också kursplanen finns. Ett mål är att skapa ett livslångt intresse för de ämnen man läser. Den formella, ”byråkratiska” delen regleras i en stor dokument som heter AssessmentProcedures som innehåller alla bestämmelser och förordningar och uppdateras varje år. Det råder alltså en sträng centralisering för att skapa likvärdighet över världen. Regler som gäller i Kina gäller alltså även i Sverige.

En IB-examen öppnar dörrarna till universitet i ett hundratal länder, inkl. Sverige. IB-studenter är mycket uppskattade världen över för sina kunskaper och för sitt uppträdande. En IB-student får inte ett diplom enbart grundat på goda kunskaper, det krävs dessutom en god ”standing”, dvs sätt att vara, att uppföra sig på ett vänligt och ödmjukt sätt. För mer information hänvisas till vår folder och Guide to The International Baccalaureate Programme.

Mer information
Man väljer sex ämnen som man läser under två år. Båda åren läser man "kunskapsteori" – Theory of Knowledge, TOK – som man skall genomgå med godkänt resultat. Examensproven utformas av IB-organisationen och görs i maj det andra året. Kursen föregås av ett preparationsår.

Under första läsåret väljer elever vilka sex ämnen som de vill läsa på IB, från följande grupper.

 1. Bästa språk - Vi erbjuder svenska, engelska. Andra kan erbjudas.
 2. Andra språk - Vi erbjuder engelska och svenska
 3. Samhällsämnen - Vi erbjuder ekonomi, historia och psykologi
 4. Naturämnen - Vi erbjuder biologi, kemi och fysik
 5. Matte - Vi har olika nivåer på matte
 6. Här väljer elever ett ämne till, från grupp 2, 3 eller 4.

Ovanstående ämnen ska kombineras så att tre läses på högre och tre på lägre nivå. Dessutom ska eleven skriva en uppsats. - Extended ESSAY - på något av ämnesområdena, ett "specialarbete". Viss tid ska också ägnas åt "creativity action, service" - CAS.

Vart leder IB?

 1. IB är en internationellt erkänd studentexamen.
 2. IB är en examen som ger tillträde till universitetet i över hundra länder.
 3. IB undervisas i c:a 4964 skolor i 153 länder i världen.

År 1 är ett förberedelseår (PreIB)
Å r 2 och 3 läser man sina sex examensämnen

Förkunskaper

 1. Grundskolans nionde år
 2. VILJA att LÄRA och utvecklas
 3. INTRESSE för STUDIER

Vem får söka?
Alla som har gått svensk grundskola med godkänt i alla ämnen, eller om man har läst utomlands och har motsvariga kunskaper. Vi har inga krav på kunskaper i svenska om man kan visa att man har en god studiebakgrund från ett annat land. Inträdesprov förekommer för alla sökande.

Upplysningar

Janine Bokor, IB Coordinator

Den internationella oganisationen för IB har en egen webbplats, The International Baccalaureate Organisation World Wide Web site Länk till annan webbplats.

What is the IB?

The IB was founded in 1968 to help create an education with a common curriculum and common exams for students in different countries. It is an international education studied by over 900,000 students and found in over 140 countries.

We have had the IB Diploma Program at Per Brahegymnasiet since 1995 with our first graduates in 1998. We have excellent results, well over the world average each year.

If you are interested in being well-prepared for university studies in Sweden and abroad, the IB could be the right program for you. The IB allows students to study in English, choose their own subjects and really learn about those subjects in depth. Exams are graded by external examiners allowing for a more objective and fair grading system. Since the IB program is a two-year education, our first year students study PreIB – a preparation year for the IB Diploma Program.

Quick facts

 • Our school is one of the 2,409 schools in more than 140 countries offering the Diploma Programme.
 • There are over 900,000 IB World School students in the world
 • Approximately 160 students are currently studying the IB Diploma Program at PB.
 • There are 31 IB Diploma Program schools in Sweden.
 • Assessment is external. This means that IB examiners, not the teachers, set the grades and this creates an open atmosphere and makes the students feel that teachers are on their side.
 • The Diploma Program demands the best from both motivated students and teachers.
 • The first year, called PreIB, is a preparation for the 2-year Diploma Program. We study Swedish national courses but in English to prepare for the following two years.

The DP (subjects, curriculum, exams, assessment….etc. )

 • Students study six subjects during their two IB years. These subjects are chosen from five groups: 1.Group 1: Best language (Swedish, English or another first language) 2.Group 2: Second language (English, Swedish) 3.Group 3: Social sciences (Economics, History, Psychology) 4.Group 4: Experimental sciences (Biology, Chemistry, Physics) 5.Group 5: Math at two different levels.
 • Students also write an Extended Essay, study a course called Theory of Knowledge and do a CAS program during their two IB years. 1.The Extended Essay (EE) is an in-depth study of a question relation to one of the subjects studied. 2.Theory of Knowledge (TOK) is a course designed to encourage student to reflect on the nature of knowledge by critically examining different ways of knowing. 3.Creativity, Action, Service (CAS) requires the students to actively learn from the experience of doing real tasks beyond the classroom.
 • Final exams are written during a three-week period in May of the final year. Students practice on past exams during their entire IB education and also have a week of Mock exams in February to practice. They are very well-prepared.
 • Exams are externally assessed which makes the grading procedure objective and fair. The IB-trained examiners are spread out around the world and are constantly monitored and moderated by the IB.

See www.ibo.org for more information Länk till annan webbplats.

Mission Statement
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programs of international education and rigorous assessment.

These programs encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

Learner Profile
IB learners strive to be:

 • inquirers
 • knowledgeable
 • thinkers
 • communicators
 • principled
 • open-minded
 • caring
 • risk-takers
 • balanced
 • reflective