Jönköpings kommun

Ekonomi­programmet

För dig som önskar dig en bred utbildning, med möjlighet till ett fördjupat internationellt fokus*, inom ekonomi eller juridik som förbereder dig för fortsatta studier inom respektive område.

Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet vänder sig till dig som vill ha en modern och bred utbildning inom ekonomi eller juridik. Utbildningen förbereder dig till ledarskap, egenföretagande, arbete i små- och medelstora företag samt fortsatta högskolestudier inom både ekonomiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Ekonomiprogrammet bedrivs i en studiemiljö där kontakter med högskolor och universitet finns inom alla utbildningar vilket ger chans till möten med framtida karriär- och yrkesmöjligheter. Skolans centrala läge med närhet till Jönköping University, rättsväsendet och näringslivet utgör en god grund för samarbeten som bidrar till en modern utbildning med hög kvalitet.

Utbildningen kommer även att utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. På programmet knyts teori och praktik ihop, t.ex. i kursen Entreprenörskap och företagande där du ensam eller tillsammans med någon klasskamrat får starta och driva ett eget UF-företag.

Du som i framtiden vill arbeta som exempelvis marknadsförare, revisor, mäklare, egenföretagare, affärsjurist, jurist, åklagare eller polis, sök dig hit!

Välkommen till Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet!

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2023-2024 Pdf, 2.9 MB.

* Läs mer i katalogen om internationellt fokus.

Ekonomi

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper inom det företagsekonomiska området ska du välja inriktningen ekonomi. Inriktningen erbjuder dig kurser som bland annat berör redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Ekonominriktningen ger dig också färdigheter i att starta och driva företag.

Är du intresserad av redovisning, företagsledning och entreprenörskap är det här utbildningen för dig. Den ger dessutom en bred behörighet till fortsatta högskolestudier.

Några exempel på yrken för ekonomer är banktjänsteman, mäklare eller som ekonom på ett företag.

Poängplan för dig som påbörjar Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi höstterminen 2024 Pdf, 93.5 kB.


Juridik

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper inom det
juridiska området ska du välja inriktningen juridik. Inriktningen ger kunskaper om juridikens och rättsordningens betydelse i det demokratiska samhället och hur den påverkas av internationell rätt.

Inriktningen utvecklar också din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av olika rättskällor och juridiska metoder.

Inriktningen juridik är valet för dig som vill få med dig djupare kunskaper inom juridik och samtidigt en bred behörighet till fortsatta högskolestudier.

Några exempel på arbetsplatser för jurister är polisen, advokatbyråer, åklagarmyndigheten eller något företag med anställda affärsjurister.

Poängplan för dig som påbörjar Ekonomiprogrammet med inriktning juridik höstterminen 2024 Pdf, 93.8 kB.