Jönköpings kommun

Elevhälsa

Samtal hos skolsköterskan.

Behöver du prata med någon som inte är din lärare eller klasskamrat? Är du i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd? Har du frågor kring din hälsa eller delta i aktiviteter som inte har med ditt skolarbete att göra?

På Per Brahegymnasiet har vi kompetent personal inom elevhälsa. Speciallärare och -pedagoger, skolsköterskor, kuratorer och fritidsledare arbetar på skolan. Vi arbetar ständigt för att du som elev ska få ett starkt stöd i olika situationer. Beroende på vilket program du går är du kopplad till olika personer inom elevhälsoteamet, men självklart arbetar alla för varje elev ska trivas och få den hjälp hen behöver.

Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du här. Länk till annan webbplats.