Jönköpings kommun

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi arbetar för att Per Brahegymnasiets webbplats ska vara tillgänglig i alla digitala verktyg. Du som besökare kan påtala brister och begära ut tillgängliga alternativ i de fall vi inte har lyckats fullt ut.

Elevarbeten är undantagna från lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. I de fall elevarbeten publiceras kan alltså tillgänglighetsbrister förekomma.

Genom formuläret nedan ska du som besökare kunna

  • påtala brister i tillgänglighet
  • begära ut otillgänglig information
1. Jag har hittat material på Per Brahegymnasiets webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.2. Jag vill beställa material som ligger Per Brahegymnasiets webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.

Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på ED:s webbplats.

Din e-postadress behövs för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.