Jönköpings kommun

Engagerade elever

Engagerade elever som samverkar på andra våning i huvudbyggnaden.

För oss på Per Brahegymnasiet är elevernas engagemang viktigt. Vi vill att eleverna skall uppleva att de är delaktiga under den tid de studerar hos oss. På PB jobbar vi systematiskt för att eleverna skall ha inflytande över sin skola både när det gäller undervisning och utveckling.

Klassråd
Eleverna har oftast klassråd varje vecka. Då kan man lyfta frågor och funderingar kring utbildningen och frågor som rör skolan. Man lyfter också frågor som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. På klassråden medverkar
klassens mentorer.

Elevprogramråd
Varje klass har representanter i elevprogramråden. Här kan man prata med elever från andra klasser och från andra årskurser om frågor som lyfts från klassråden. På elevprogramrådet pratar man om utveckling och upplägg av utbildningen men också om arbetsmiljö. Här deltar även rektor.

Skolforum
I skolforum träffar representanter från elevprogramråden gymnasiechefen. Här lyfts frågor som rör hela skolan.

Elevskyddsombud
Som en del i arbetet med arbetsmiljön på skolan utses en eller ett par representanter från varje klass till elev-skyddsombud. Elevskyddsombuden går en utbildning i arbetsmiljöarbete. De träffar gymnasiechefen och utbild-ningsledaren två till tre gånger om året.

Skolföreningar
På Per Brahegymnasiet är föreningarna många och aktiva. Skolföreningarna är ett bra sätt att träffa nya kompisar som man kanske inte annars skulle lärt känna.

Per Brahegymnasiets elevkår
Per Brahegymnasiets Elevkår är en organisation av elever för elever. Det innebär att de är verksamma i skolans lokaler men skolan styr inte över elevkåren. Elevkårens mål är att skapa ett underhållande skolår för alla elever på skolan. Några exempel på vad vi arrangerar är: tävlingar, föreläsningar, aktiviteter i samband med studenten och andra events.

Självklart får vem som helst på skolan bli medlem i elevkåren, detta är helt gratis och det finns inga speciella krav. Hör av dig till dem om du har någon fråga eller vill sitta i styrelsen; då får du vara med och påverka skolan samt planera massa roliga events!

Vill du gå med i elevkåren? Att gå med är både enkelt och gratis, och det gör du på:

http://bit.ly/BliMedlemPB Länk till annan webbplats.

Följ elevkåren på sociala medier:

https://facebook.com/pbelevkar Länk till annan webbplats.

https://instagram.com/pbelevkar Länk till annan webbplats.

https://twitter.com/pbelevkar Länk till annan webbplats.

https://snapchat.com/add/pbelevkar Länk till annan webbplats.

Per Brahegymnasiets elevkårs logotyp.