Jönköpings kommun

Estetiska programmet

Bild med elever som representerar de olika estetiska programmen.

Välkommen till region Jönköpings läns största estetprogram där du tillsammans med 300 elever och 30 lärare utbildar dig för framtiden.

På Per Brahegymnasiet kan vi erbjuda fyra riksrekryterande estetiska spetsutbildningar: Scenkonst teater, Konst och design, Musiker och Digital design. Tillsammans med de två nationella inriktningarna Dans och Musik har vi alla estetiska utbildningsområden som finns att erbjuda på gymnasienivå.

Vi kan utlova kvalitativa utbildningar där vi samarbetar med Högskolan för design och konst, Högskolan för scen och musik och Jönköping University. Alla lärare är legitimerade och behöriga gymnasielärare. Vårt fokus är ditt lärande och att du ska nå så långt som möjligt oavsett vilken utbildning du väljer!

Det estetiska programmet är högskoleförberedande och efter dina studier har du möjlighet att söka utbildningar på högskola och universitet, både inom de estetiska- som andra utbildningsområden.

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2023-2024 Pdf, 2.9 MB.

Om behörighet och meritpoäng på Estetiska programmet Pdf, 261.1 kB.

Information om färdighetsprovet Pdf, 177.2 kB.

Mer om färdighetsproven för dig som har sökt Estetiska programmet 2024

Konst och design - riksrekryterande spetsutbildning inom bild- och formgivningsinriktningen

 

På Konst och design får du utveckla din kreativitet, skapa i många olika konstnärliga material och tekniker och studera bildkommunikation ur olika perspektiv. Du kommer att arbeta med olika konstnärliga processer och kommunicera dessa utåt i gemensamma utställningar och projekt.

Utbildningen ger dig en fördjupning inom konst- och designområdet. Du kommer att handledas i processen att kommunicera tankar och utveckla idéer. Vi använder en digital portfolio där hela processen redovisas. Du erbjuds dessutom en digital kompetens genom användningen av programvaror i Adobe såsom Sketch up och Photoshop. Du får också tillgång till Wacom ritplattor och 3D-skrivare.

Efter din utbildning kommer du att ha mycket goda förutsättningar att söka vidare med arbetsprover till olika förberedande konstnärliga utbildningar och konstnärliga högskolor. Du får också en grundläggande behörighet till högskola/universitet och möjlighet till flertalet särskilda behörigheter som kan krävas till olika högskoleutbildningar.

Under din utbildning hos oss gör vi regelbundet resor till konsthallar och museum för att kunna ta del av den aktuella och pågående utvecklingen inom Konst & Designområdet.

För att få driva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning krävs att man har ett samarbete med högskola eller universitet. Vår samarbetspartner är HDK, Högskolan för design och konst i Göteborg. Samarbetet innebär att du genom studieresor och besök från HDK kommer vara väl förberedd till högre studier inom utbildningsområdet.

Förutom att söka på ditt meritvärde, kommer du under våren få göra ett färdighetsprov. Det innebär att du under en dag kommer få arbeta med en bilduppgift och en designutmaning. Du kommer även att genomföra en bildanalys av en konstbild och bli intervjuad kring dina tankar och intressen inom konst- och designområdet.

Har du frågor? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare Emelie Svensson:

Visning av undervisningssalar:

 

Poängplan

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet Konst och design 2024. Pdf, 85.4 kB.

Ansökan

Du ansöker via kommunens ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Riksrekryterande Konst och design
Inriktningens namn: Bild och formgivning (spetsutbildning)
Studievägskod: ESBIL0S

Dans

På Per Brahegymnasiet erbjuder vi en bred och kvalitativ dansutbildning som förbereder dig för vidare studier inom utbildningsområdet dans. Du får också en grundläggande behörighet och möjlighet till särskild behörighet till högskola och universitet.

I utbildningen läggs stor vikt vid att ge dig en bred bas där du får möjlighet att hitta ditt personliga dansuttryck och dina styrkor i dansen. Här får du möta olika arbetsmetoder: både traditionell dansundervisning och eget skapande. Individuellt och i grupp! Du tränar också din kreativitet i improvisation och komposition. Du skapar egna koreografier och tillsammans med din klass arbetar du fram olika sceniska projekt.

Dansämnen
Grunden i utbildningen är jazz, modernt och klassisk balett. Du får möjlighet att introduceras eller fördjupa dig inom street, afro, stepp, spansk dans, karaktärsdans, dansimprovisation, bollywood, lindyhopp, komposition och danshistoria. Allt under ledning av legitimerade och erfarna danslärare. Under alla tre år kommer du att ha fem till sex danslektioner i veckan. Du kommer under utbildningens gång märka hur din rörelseförmåga, dansteknik, musikalitet och kreativitet förändras och utvecklas. Du kommer också få en djupare förståelse för dansen som uttrycksmedel.

Du medverkar på scen och i olika produktioner
I de produktioner du kommer att vara en del av finns en progression från år ett till år tre. Under ditt första år får du verktyg för att kunna skapa enskilda dansnummer för att i år två skapa flera sådana utifrån ett tema som tillsammans bildar en dansföreställning. I år tre är du med och arbetar fram och genomför en slutproduktion. Genom den processen får du erfarenhet av hur en professionell produktion kan gå till och du får en bra grund att stå på för fortsatta studier inom dans.

Du möter gästlärare
Varje termin möter du en gästlärare i något av dansämnena. Vi har ett nära samarbete med kulturhuset Spira, Region Jönköpings län, och kulturutvecklare i Jönköpings kommun som erbjuder våra elever workshops med gästande dansare och koreografer som besöker regionen.

Våra lokaler
Vi har två danssalar som är anpassade för dansundervisning, med balettstänger, speglar och dansgolv. En del av undervisningen och produktionerna genomförs i Braheteatern som är en fullutrustad blackbox med 80 publikplatser, ridå, fonder, sidoskärmar, LED-vägg, avancerad ljus- och ljudteknik, rekvisitaförråd och sminkloge. Du kommer ingå i en dansklass där alla har intresset dans vilket skapar förutsättningar för en unik gemenskap.

Har du frågor? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare Emelie Svensson:

Poängplan

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet Dans 2024 Pdf, 90.6 kB.

Ansökan

Du ansöker via kommunens ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Inriktningens namn: Dans
Studievägskod: ESDAN

Digital design - riksrekryterande spetsutbildning inom estetik- och medieinriktningen

 

Vill du utveckla din kreativitet inom digital design? Är du intresserad av grafisk form, fotografering och filmskapande? Vill du lära dig om grafiska arbetsflöden från idé till färdig produkt för både tryck och webb? Då är digital design en utbildning som passar dig!

Du arbetar främst i Adobe CC där du får lära dig Illustrator för både tecknade och fotograferade bilder, Indesign för layoutarbete, Photoshop för bildredigering, Premier Pro för filmredigering och Animate för rörlig grafik, animation och interaktivitet. Tillsammans med legitimerade lärare fördjupar du dina kunskaper inom kommunikation och digitala projekt. Du arbetar praktiskt i dokumentära, konstnärliga och kommersiella sammanhang. Du kommer också lära dig att arbeta i team med olika rollfunktioner där grafiker, illustratörer, filmare, fotografer och redigerare ingår.

För att få driva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning krävs att skolan har ett samarbete med högskola/universitet. Vår samarbetspartner är Jönköping University och medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet. Samarbetet innebär förutom en än bättre kvalité i utbildningen, att du redan under din gymnasietid får en djupare kännedom om innehåll och process inom utbildningsområdet.

Förutom att söka på ditt meritvärde från årskurs nio kommer du under våren få göra ett färdighetsprov som består av tre delar: ett grafiskt layoutarbete i grupp där samarbete och kreativitet bedöms, en reklamanalys där din kommunikativa förmåga prövas och till sist en intervju där du genom två egentagna fotografier berättar om ditt eget skapande och intresse.

Utbildningen kommer bara finnas på Per Brahegymnasiet. Den ersätter den gamla medieinriktningen och ger en god grund för både fortsatta högskolestudier och framtida yrkesverksamhet inom medie- och kommunikationsområdet.

Har du frågor? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare Emelie Svensson:

Såhär jobbar vi på Digital design:

Poängplan

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet Digital design 2024 Pdf, 91.4 kB.

Ansökan

Du ansöker via kommunens ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Riksrekryterande Digital design
Inriktningens namn: Estetik och media (spetsutbildning)
Studievägskod: ESEST0S

Scenkonst teater - riksrekryterande spetsutbildning inom teaterinriktningen

 

Nu fortsätter vi med vår nya utbildning Scenkonst teater som startade läsåret 23/24.

Utbildningen finns bara på Per Brahegymnasiet, rymmer 16 platser och ersätter den gamla teaterinriktningen. Grunden är densamma: Du får utveckla din kreativitet, fantasi och konstnärliga lust!

Skillnaden är att du i än högre utsträckning får utveckla och fördjupa dina konstnärliga kvaliteter inom teater som scenkonstområde. Fokus kommer vara scenframställning i möte med publik och du kommer ges möjlighet till goda kunskaper inom scenkonstnärligt arbete. Du kommer helt enkelt vara bättre förberedd för både studier och arbete inom scenkonsten. Din arbetsplats kommer vara vår Braheteater, en fullutrustad blackbox med 80 publikplatser, ridå, fonder, sidoskärmar, rekvisitaförråd och sminkloge. Vidare ett klassrum som är helt anpassat för teaterundervisning.

För att få driva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning ska det finnas en nationell efterfrågan av de kunskaper utbildningen ger, att utbildningen och lärarna håller god kvalitet och att man har samarbete med en högskola eller ett universitet inom utbildningsområdet. Vi har behöriga och mycket kompetenta lärare där en doktorerar inom pedagogiskt arbete, en annan arbetar deltid som lärare på Sveriges enda teaterlärarprogram. Vi har scenmästare som arbetar med ljud och ljus på våra föreställningar och som kommer introducera dig i grunderna i både ljud- och ljussättning. Vår samarbetspartner är högskolan för scen och musik HSM i Göteborg. Samarbetet innebär bl.a. att du genom studieresor och besök från HSM kommer vara väl förberedd till högre studier inom utbildningsområdet. Du får också en grundläggande behörighet till högskola och universitet och möjlighet till flertalet särskilda behörigheter som kan krävas till olika högskoleutbildningar.

Förutom att söka på ditt meritvärde kommer du under våren få göra ett färdighetsprov som innefattar en reflektionsuppgift som genomförs innan färdighetsprovsdagen, teaterövningar i grupp, sceniskt prov och en intervju där du får beskriva din drivkraft att utveckla olika kreativa projekt.

Har du frågor? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare Emelie Svensson:

Poängplan

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet Scenkonst teater 2024 Pdf, 84.5 kB.

Ansökan

Du ansöker via kommunens ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Riksrekryterande Scenkonst teater
Inriktningens namn: Teater (spetsutbildning)
Studievägskod: ESTEA0S

Musik

 

Musik är inriktningen för dig som vill utveckla din musikalitet och din kreativitet. Du får undervisning i ensemble, kör, musikteori, musikproduktion och på ditt/dina instrument. Du möter en modern utbildningsmiljö och får möjlighet att på olika scener uppträda inför publik på konserter och andra evenemang. Du undervisas av kunniga och behöriga lärare som även har erfarenhet som musiker och ensembleledare utanför skolan.

Här följer några exempel på kurser som ingår i utbildningen:

Ensemble med körsång
Du får spela och musicera på ditt huvudinstrument i olika genrer och i olika instrumentsättningar. Du sjunger i en stor kör där klassisk och modern repertoar blandas. Du tränas i scennärvaro och i att framföra musik inför publik. Ämnet ger dig en bred plattform och god musikalisk erfarenhet.

Instrument eller sång
Vidareutveckla dig som instrumentalist eller inom sång. Lär dig att spela eller sjunga med personligt uttryck i olika genrer och stilar. Du arbetar med spel eller sång efter noter och på gehör. Valet är ditt vad gällande instrument. Du kan t.ex. välja sång, gitarr, flöjt, fiol, piano, trummor, trumpet eller bas.

Musikproduktion
Med hjälp av modern teknik lär du dig att digitalt och analogt spela in och redigera ljud och musik. Du får skapa och producera låtar och fördjupa dig i hur musikbranschen fungerar i praktiken. Du arbetar i någon av våra professionella inspelningsstudios eller i vår välutrustade musikdatorsal.

Gehörs- och musiklära
Lär dig grunderna i musiklära som t.ex. notation, ackord och harmonisering. Du tränar ditt gehör och hur det kan användas. Du utvecklar kunskaper i musikteori och fördjupar din musikaliska helhetssyn vilket stärker ditt musikutövande på alla plan.

Arrangering och komposition
Här får du utlopp för din kreativa förmåga och får möjlighet att ge uttryck för dina musikaliska idéer. Du lär dig arrangering av instrumental och vokal musik. Du får lära dig grunderna i att komponera och kommer också att använda olika digitala notskrivningsprogram etc.

Estetisk kommunikation
Med olika estetiska uttryckssätt är du och dina klasskamrater med och skapar en konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning. Du får vara med och sätta upp en musikshow på en av Jönköpings stora scener. Du lär dig hela processen i att instudera ensemblematerial för band, solister, orkester, kör och skapa ett konsertevent inför en större publik.

Profiler

Inför år två väljer du en profil inom musikinriktningen som ger dig möjlighet till fördjupning inom ditt intresseområde.

Musik – för dig som vill få en så bred musikutbildning som möjligt. Du möter flertalet av ämnena som presenterats ovan och inför år två får du även välja ett biinstrument som du får undervisning i.

Musikproduktion – Du lär dig att digitalt och analogt spela in och redigera ljud och musik. Du får arbeta med hela processen i att skapa, spela in, producera låtar och nå ut med musik via olika digitala plattformar. Du möter också flera av ämnena som presenteras ovan.

Oavsett profil får du grundläggande behörighet till högskola och universitet och möjlighet till flertalet särskilda behörigheter som kan krävas till olika högskole- eller universitetsutbildningar.

Se några av våra slutprojekt med år tre:

A TOUCH OF THE 90'S Länk till annan webbplats.

MOVIE MUSIC 2022 Länk till annan webbplats.

BRIT HITS 2021 Länk till annan webbplats.

ONE HIT WONDER 2020 Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare Emelie Svensson:

Poängplan

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet Musik, profil musik 2024 Pdf, 83.7 kB.

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet Musik, profil musikproduktion 2024 Pdf, 95.8 kB.

Ansökan

Du ansöker via kommunens ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Inriktningens namn: Musik
Studievägskod: ESMUS

Musiker - riksrekryterande spetsutbildning inom musikinriktningen

 

Ser du en framtid som musiker? Har du ett driv och en hög ambition att utvecklas vokalt eller på ditt instrument? I så fall har du hittat rätt! Musikerutbildningen på Per Brahegymnasiet har som mål att eleven ska utvecklas på sitt instrument, både individuellt och i ensembler, och att man ska vara väl förberedd för högre studier inom musik.

För att nå det målet handleds du av erfarna och legitimerade lärare med stor erfarenhet som musiker eller ensemblelärare. Du får läsa tre instrumentkurser istället för dagens en eller två och du får mycket tid i ensembler där ni möter olika musikgenrer. På skolan finns en blackbox med 80 publikplatser, komplett ljusrigg, digitala och analoga ljudsystem. Vi har sju fullt utrustade ensemblesalar, två musikstudios med inspelningsutrustning för en god inspelningsmiljö. Dessutom finns körsalar och ett antal instrumentrum. Du läser flertalet av de kurser som presenteras inom inriktningen Musik.

För att få driva en riksrekryterande estetisk spetsutbildning krävs att man har ett samarbete med högskola eller universitet inom utbildningsområdet. Vår samarbetspartner är högskolan för scen och musik, HSM, i Göteborg. Vi har även nära kontakt med Smålands musik och teater genom kulturhuset SPIRA och Jönköpings kommun genom konserterande på Jönköpings teater.

Förutom att söka på ditt meritvärde från årskurs nio kommer du under våren få göra ett färdighetsprov. Det kommer bestå av ett solistiskt instrumentalt eller vokalt spelprov, prov i gehörs- och musiklära och ett ensembleprov. Urvalet kommer även att baseras på olika ensembler för att motsvara högskolans genrer d.v.s. pop/rock, jazz, världsmusik samt konstmusik. Vid en intervju får du beskriva ditt musikaliska lärande och hur detta kan utvecklas.

Har du frågor? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare Emelie Svensson:

Poängplan

Poängplan för dig som påbörjar Estetiska programmet Musiker 2024. Pdf, 93.7 kB.

Ansökan

Du ansöker via kommunens ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Riksrekryterande Musiker
Inriktningens namn: Musik (spetsutbildning)
Studievägskod: ESMUS0S