Jönköpings kommun

Samhälls­vetenskaps­programmet

Två elever står i trappan utanför Brahesalen

Hur är det att vara människa och hur lever vi tillsammans? På Samhällsvetenskapsprogrammet är det individen och samhällsfrågor som är i fokus.

Här lär du dig om samspelet mellan individ och samhälle och hur samhällen är organiserade nu och genom historien. Demokratifrågor och mänskliga rättigheter är en del av utbildningen liksom etik, genus, miljö och hur vi bygger ett hållbart samhälle.

Under den treåriga utbildningen lär du dig att bli en bra kommunikatör och att analysera samhällsfrågor med hjälp av olika metoder och teorier. Du övar på att både skriva, läsa och tolka olika typer av texter. Här utvecklar du din förmåga att samarbeta, vara kreativ och ta eget ansvar.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du kan känna dig väl förberedd för universitetsstudier efter tre år hos oss, eftersom du har fått arbeta vetenskapligt med många olika samhällsfrågor. Vi vill gärna hjälpa dig in i framtiden!

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2023-2024 Pdf, 2.9 MB.

Människans beteende (SABET)

Vill du lära dig mer om hur vi människor fungerar tillsammans ska du välja Människans beteende som inriktning.

Du får exempelvis studera hur vi kommunicerar på bästa sätt och ta del av strategier för hur konflikter kan förebyggas och hanteras då de eventuellt uppkommer.

Du får även lära dig hur en god ledare agerar i olika situationer och vad som formar varje individs personlighet. Det här är viktiga kunskaper för att grupper, organisationer och samhällen ska fungera bra. Inriktningen ger dig en bra grund om du vill läsa vidare till exempelvis lärare, jurist, personalvetare, polis, psykolog, sjuksköterska eller socionom.

Poängplan för dig som påbörjar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Människans beteende höstterminen 2024. Pdf, 83.7 kB.

Digital kommunikation (SAMED)

Vill du lära dig mer om hur man kommunicerar med hjälp av bild, text och ljud? Om du är nyfiken på kreativt arbete i en digital värld så kan inriktningen Digital kommunikation vara något för dig.

Här lär du dig förstå hur människor och samhället påverkas av medier och det stora informationsflödet som ständigt omger oss. Du lär dig även hur företag och organisationer kommunicerar och skapar content för olika syften, målgrupper och plattformar, exempelvis sociala medier. Du får också praktisk kunskap om hur man arbetar med digitala verktyg i medieproduktioner och får möjlighet att producera poddar, videor och webtexter.

Inriktningen Digital kommunikation ger dig samhällsprogrammets breda behörighet till högre studier men även kunskaper som du kommer ha stor nytta av om du väljer att studera vidare inom media och kommunikation. Exempel på yrken inom media och kommunikation är journalist, mediestrateg, kommunikatör, content creator och copywriter.

Poängplan för dig som påbörjar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation höstterminen 2024. Pdf, 83.7 kB.

Internationella studier (SASAM)

Vill du förstå mer om hur samhällen fungerar? Genom studier på den samhällsvetenskapliga inriktningen kommer du att utveckla förståelse för andra kulturer och samhällssystem.

På samhällsinriktningen fördjupar du din kunskap om viktiga samhällsfrågor som demokrati, makt och hållbar utveckling, ur både ett historiskt och nutida perspektiv.

Det globala perspektivet är viktigt. I årskurs tre läser du till exempel internationella relationer som skapar en stor förståelse för världen idag.

Liksom på alla våra samhällsinriktningar utvecklar du din förmåga att kunna tänka kritiskt och att formulera dig muntligt och skriftligt, på svenska och moderna språk. Utbildningen du får av oss är bred - en nyckel till många utbildningar på universitet och högskola.

Poängplan för dig som påbörjar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap höstterminen 2024. Pdf, 83.5 kB.