Jönköpings kommun

Samhälls­vetenskaps­programmet

Två elever står i trappan utanför Brahesalen

Hur är det att vara människa och hur lever vi tillsammans? På Samhällsvetenskapsprogrammet är det individen och samhällsfrågor som är i fokus.

Här lär du dig om samspelet mellan individ och samhälle och hur samhällen är organiserade nu och genom historien. Demokratifrågor och mänskliga rättigheter är en del av utbildningen liksom etik, genus, miljö och hur vi bygger ett hållbart samhälle.

Under den treåriga utbildningen lär du dig att bli en bra kommunikatör och att analysera samhällsfrågor med hjälp av olika metoder och teorier. Du övar på att både skriva, läsa och tolka olika typer av texter. Här utvecklar du din förmåga att samarbeta, vara kreativ och ta eget ansvar.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du kan känna dig väl förberedd för universitetsstudier efter tre år hos oss, eftersom du har fått arbeta vetenskapligt med många olika samhällsfrågor. Vi vill gärna hjälpa dig in i framtiden!

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2021-2022 Pdf, 14.1 MB.

Beteendevetenskap

Vill du lära dig mer om hur vi människor fungerar tillsammans ska du välja beteendevetenskaplig inriktning.

Du får exempelvis studera hur vi kommunicerar på bästa sätt och ta del av strategier för hur konflikter kan förebyggas och hanteras då de eventuellt uppkommer.

Du får även lära dig hur en god ledare agerar i olika situationer och vad som formar varje individs personlighet. Det här är viktiga kunskaper för att grupper, organisationer och samhällen ska fungera bra. Inriktningen ger dig en bra grund om du vill läsa vidare till exempelvis lärare, jurist, personalvetare, polis, psykolog, sjuksköterska eller socionom.

Poängplan för dig som påbörjar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap höstterminen 2021. Pdf, 117.7 kB.

Medier, information och kommunikation

Är du kreativ och vill jobba med bild, ljud och text i ett sammanhang är detta inriktningen för dig. Här lär du dig att berätta med hjälp av medier på bästa sätt.

Kurserna på inriktningen hjälper dig att förstå hur media påverkar människor och samhället. Det handlar exempelvis om hur företag och organisationer marknadsför sig och om hur man bygger upp en reklamkampanj. Du får också lära dig hur man arbetar journalistiskt i TV och tidningar genom att själv producera nyhetsinslag, reportage och artiklar.

Du utvecklar din förmåga att nå fram med budskap till olika målgrupper. Utbildningen ger dig en bra grund om du vill studera marknadsföring eller journalistik på universitet och högskola.

Poängplan för dig som påbörjar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation höstterminen 2021. Pdf, 117.7 kB.

Samhällsvetenskap

Vill du förstå mer om hur samhällen fungerar? Genom studier på den samhällsvetenskapliga inriktningen kommer du att utveckla förståelse för andra kulturer och samhällssystem.

På samhällsinriktningen fördjupar du din kunskap om viktiga samhällsfrågor som demokrati, makt och hållbar utveckling, ur både ett historiskt och nutida perspektiv.

Det globala perspektivet är viktigt. I årskurs tre läser du till exempel internationella relationer som skapar en stor förståelse för världen idag.

Liksom på alla våra samhällsinriktningar utvecklar du din förmåga att kunna tänka kritiskt och att formulera dig muntligt och skriftligt, på svenska och moderna språk. Utbildningen du får av oss är bred - en nyckel till många utbildningar på universitet och högskola.

Poängplan för dig som påbörjar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap höstterminen 2021. Pdf, 116.6 kB.