Jönköpings kommun

Natur­vetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet lär dig att söka efter förklaringar. Här får du en introduktion till vetenskapens frågeställningar och problem, samtidigt som du lär dig att tänka logiskt och dra egna slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier.

På Per Brahegymnasiets naturvetenskapsprogramfår du bryta ner världen i dess beståndsdelar och lära dig hur människor, djur och natur är beroende av varandra för att överleva.

Våra samarbeten med Universitet och Högskola gör att du redan under din gymnasietid
kommer i kontakt med:

  • Gästföreläsare från universitet och andra institutioner
  • Kurser som förbereder dig väl för vidare högskolestudier eller som redan är
    på högskolenivå.
  • Forskare från olika forskningscentrum och institutioner
  • Arbetssätt som finns på högskolan

Matematik – matematikspåret och normalspåret
Hos oss väljer du att läsa matematik på antingen normalspåret eller matematikspåret.
Matematikspåret ger dig möjlighet att läsa sex matematikkurser. En av dem är högskolekursen
Linjär algebra som du läser på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Marin naturvetenskap – en naturvetenskaplig specialiseringskurs
I kursen Marin naturvetenskap får du lära dig om livet under ytan.

  • Vilka livsformer finns där?
  • Hur påverkar havet oss och hur påverkar vi havet?

Förutom studier på skolan har vi ett nära samarbete med Göteborgs Universitet då vi åker till Sveriges största centrum för Marin forskning; Sven Lovén center på Tjärnö i Bohuslän. Under dagarna vid kusten åker vi med forskningsfartyget Nereus då vi samlar organismer och gör kemiska och fysikaliska mätningar på prover som hämtats från havet på flera hundra meters djup.

Väljer du marin naturvetenskap kommer du att få många roliga och unika upplevelser då du samtidigt lär dig massor om havet!

Miljö- och geovetenskap – en naturvetenskaplig specialiseringskurs

I denna kurs får du fördjupa dig inom miljövetenskap, med särskild tonvikt på klimatförändringar över lång tid. Du får en djupare förståelse om dagens miljöhot och förhållandet mellan människa och miljö. I kursen ingår också geovetenskap där du lär dig mer om Jordens historia och de processer som har format vår Jord. Väljer du miljö- och geovetenskap så kommer du att skriva ditt gymnasiearbete om klimatförändringar med kursen som stöd.

Vill du forska på riktigt? Här får du möjlighet att i samarbete med Stockholms Universitet göra spännande fältstudier. Tidigare år har vi besökt ön Islay i Skottland och Draftinge Mosse i Småland för dessa fältstudier.

Medicin och hälsa - en naturvetenskaplig specialiseringskurs

Denna kurs fördjupar dina kunskaper inom medicin och hälsa. Den riktar sig till dig som till exempel vill läsa vidare till läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, folkhälsovetare eller dietist. Eller bara till dig som vill lära dig mer om kroppen och hjärnan! Vi fokuserar på människans anatomi och fysiologi samt tar upp hälsa ur flera olika perspektiv. Hur fungerar den friska och sjuka kroppen? Vilka faktorer påverkar fysisk och psykisk hälsa? Hur fungerar tekniken bakom sjukvårdens analysmetoder?

Vi har ett nära samarbete med flera olika Högskolor och Universitet med gästföreläsare och studiebesök. I denna kurs får du en inblick i hur det är att arbeta med medicin och hälsa.

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2023-2024 Pdf, 2.9 MB.


Naturvetenskap

Naturvetenskap (Na-Na)

Utbildningens innehåll

Detta är den klassiska inriktningen som breddar och fördjupar dina kunskaper inom biologi, fysik och kemi. Matematiken har en central roll på programinriktningen där du utvecklar ditt logiska tänkande och din vetenskapliga förmåga. För att bli en bra naturvetare behöver du dessutom goda kunskaper inom språk och samhällsvetenskapliga ämnen. Inriktningen ger dig en bredd som öppnar många karriärmöjligheter samt förbereder dig för aktivt deltagande i samhället.

Du som går Na-Na möter engagerade och erfarna lärare med djupa ämneskunskaper. Undervisningen är varierad och förbereder dig väl för fortsatta studier på högskola och universitet. Vår utbildning bygger på naturvetenskapliga arbetsmetoder som experiment, laborationer, fältstudier, datasimuleringar och vetenskapligt skrivande. Dessa arbetsmetoder är centrala för att utveckla ett analytiskt och kreativt tänkande.

Vi har nära samarbeten med flera högskolor och universitet. Studieresor inom programmet går bland annat till Skottland, Tjärnös marinbiologiska forskningsstation, Lunds Universitet och Göteborg.

Framtidsmöjligheter

Efter avslutade studier på Na-Na står dörrarna öppna för dig. Du är behörig att söka till samtliga utbildningar på högskola och universitet. Denna inriktning ger dig möjlighet att utbilda dig till exempelvis läkare, veterinär, civilingenjör, ämneslärare, biomedicinsk analytiker och optiker.

Viktig information

Antagning görs till naturvetenskapsprogrammet. Val av inriktning görs inför år två och val av fördjupning görs inför år tre.

Poängplan för dig som påbörjar Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap höstterminen 2024. Pdf, 93.9 kB.

Laboration med vätska i olika färger i provrör.

Naturvetenskap och samhälle

Utbildningens innehåll
Denna inriktning är för dig som är intresserad av både de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena. Första året läser alla elever på naturvetenskapsprogrammet grundkurser i biologi, fysik och kemi. I samhällsinriktningen fördjupar du dig därefter i biologi, geografi, historia och samhällskunskap. Du får även en gedigen grund i matematik då du läser tre matematikkurser. Samhällsinriktningen rör sig i gränslandet mellan naturvetenskap och samhällskunskap, den utforskar frågor som rör t.ex. hållbar utveckling och miljöproblem. Detta innebär att du utvecklar din analytiska förmåga och ditt källkritiska tänkande. Inriktningen ger dig en bredd som öppnar många karriärmöjligheter samt förbereder dig för aktivt deltagande i samhället.

Du som går Na-Sa möter engagerade och erfarna lärare med djupa ämneskunskaper. Undervisningen är varierad och förbereder dig väl för fortsatta studier på högskola och universitet. Vår utbildning bygger på både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga arbetsmetoder som experiment, laborationer, fältstudier, litteraturstudier, källkritik och vetenskapligt skrivande. Dessa arbetsmetoder är centrala för att utveckla ett analytiskt och kreativt tänkande.

Vi har nära samarbeten med flera högskolor och universitet. Studieresor inom programmet går bland annat till Skottland, Tjärnös marinbiologiska forskningsstation, Lunds Universitet och Göteborg.

Framtidsmöjligheter
Efter avslutade studier på Na-Sa finns många möjligheter för vidare studier på högskola och universitet. Denna inriktning ger dig möjlighet att utbilda dig till exempelvis sjukgymnast, arkitekt, psykolog, civilekonom, ämneslärare och sjuksköterska.

Viktig information
Antagning görs till naturvetenskapsprogrammet. Val av inriktning görs inför år två och val av fördjupning görs inför år tre.

Poängplan för dig som påbörjar Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle höstterminen 2024. Pdf, 94.6 kB.