Jönköpings kommun

Humanistiska programmet

Elever som går upp för en trappa i huvudhuset, vackra målningar pryder väggarna.

Är du intresserad av humanistiska ämnen, till exempel historia och filosofi? Tycker du om språk och är intresserad av vår globaliserade värld?

För dig är humanistiska programmet perfekt. Du får lära dig många användbara språk, och kan därigenom skapa dig en djupare förståelse för vår omvärld. Du får även mycket goda möjligheter till kontakter över nations-gränser. Du får möjlighet att fördjupa dig i ämnet historia, och lära dig hur tankar och idéer under historien tagit sig uttryck i konst och filosofi.

Humanistiska programmet är en högskoleförberedande utbildning, som ger dig en god grund för fortsatta studier på högskola­n.

Per Brahegymnasiets katalog läsåret 2023-2024 Pdf, 2.9 MB.

Språk

Språkkunskaper öppnar dina möjligheter att studera och arbeta utanför Sverige. Många svenska företag efterfrågar dessutom kunskaper i fler språk än engelska.

Genom att du läser latin på det Humanistiska programmet får du en bra grund för att utveckla dina språkfärdigheter. Med språkkunskaper blir resande och kontakter med andra människor en större upplevelse.

Redan under gymnasieåren får du knyta kontakter med andra länder. Du får en vana att läsa, diskutera och analysera litteratur av olika slag och på olika språk. Det är något du kommer att ha stor nytta av när du studerar vidare.

Poängplan för dig som påbörjar Humanistiska programmet med inriktning språk höstterminen 2021. Pdf, 116.9 kB.