Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammets profilfoto

Naturvetenskapsprogrammet lär dig att söka efter förklaringar.

Här får du en introduktion till vetenskapens frågeställningar och problem, samtidigt som du lär dig att tänka logiskt och dra egna slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier.

På Per Brahegymnasiets naturvetenskapsprogramfår du bryta ner världen i dess beståndsdelar och lära dig hur människor, djur och natur är beroende av varandra för att överleva.

Våra samarbeten med Universitet och Högskola gör att du redan under din gymnasietid
kommer i kontakt med:

    •    Gästföreläsare från universitet och andra institutioner
    •    Kurser som förbereder dig väl för vidare högskolestudier eller som redan är
         på högskolenivå.
    •    Forskare från olika forskningscentrum och institutioner
    •    Arbetssätt som finns på högskolan


Matematik - matematikspåret och normalspåret

Hos oss väljer du att läsa matematik på antingen normalspåret eller matematikspåret.
Matematikspåret ger dig möjlighet att läsa sex matematikkurser. En av dem är högskolekursen
Linjär algebra som du läser på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).


Marin naturvetenskap – en naturvetenskaplig specialiseringskurs

I kursen Marin naturvetenskap får du lära dig om livet under ytan.
Vilka livsformer finns där? Hur påverkar havet oss och hur påverkar vi havet?
Förutom studier på skolan har vi ett nära samarbete med Göteborgs Universitet då vi åker till Sveriges största centrum för Marin forskning; Sven Lovén center på Tjärnö i Bohuslän. Under dagarna vid kusten åker vi med forskningsfartyget Nereus då vi samlar organismer och gör kemiska och fysikaliska mätningar på prover som hämtats från havet på flera hundra meters djup.

Vi har också ett pågående samarbete med Stockholms Universitet och deras marina fältstation Askölaboratoriet där mycket av forskningen om Östersjön genomförs.

Väljer du marin naturvetenskap kommer du att få många roliga och unika upplevelser då du
samtidigt lär dig massor om havet!


För frågor:
Rektor Andreas Holm
Studie- och yrkesvägledare Ingalill Bragd Rieden

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet