Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Humanistiska programmet

Är du intresserad av humanistiska ämnen, till exempel historia och filosofi? Tycker du om språk och är intresserad av vår globaliserade värld?

Humanistiska programmets profilfoto

För dig är humanistiska programmet perfekt. Du får lära dig många användbara språk, och kan därigenom skapa dig en djupare förståelse för vår omvärld. Du får även mycket goda möjligheter till kontakter över nations-gränser. Du får möjlighet att fördjupa dig i ämnet historia, och lära dig hur tankar och idéer under historien tagit sig uttryck i konst och filosofi.

Humanistiska programmet är en högskoleförberedande utbildning, som ger dig en god grund för fortsatta studier på högskolan.

För frågor:
Rektor Marie-Louise Hahn Hallebrinklänk till annan webbplats
Studie- och yrkesvägledare Ingalill Bragd Rieden

Meny

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet