Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammets profilfoto

På Per Brahegymnasiets ekonomiprogram kan välja en av inriktningarna ekonomi eller juridik.

På Ekonomiprogrammet kommer du att utveckla kunskaper i bland annat samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Samhällsekonomi behandlar hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv. Du får lära dig vad som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen inom ekonomiprogrammet ska också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet bedrivs i en studiemiljö där kontakter med högskolor och universitet finns inom alla utbildningar vilket ger chans till möten med framtida karriär- och yrkesmöjligheter. Skolans centrala läge med närhet till Jönköping University, rättsväsendet och näringslivet utgör en god grund för samarbeten som bidrar till en modern utbildning med hög kvalitet.

Välkommen till ekonomiprogrammet på Per Brahegymnasiet!

Frågor kring programmet:
Rektor Malin Kling
Studie- och yrkesvägledare Irma Kadric

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet