Språkkunskaper öppnar dina möjligheter att studera och arbeta utanför Sverige. Många svenska företag efterfrågar dessutom kunskaper i fler språk än engelska.

Genom att du läser latin på det Humanistiska programmet får du en bra grund för att utveckla dina språkfärdigheter. Med språkkunskaper blir resande och kontakter med andra människor en större upplevelse.

Redan under gymnasieåren får du knyta kontakter med andra länder. Du får en vana att läsa, diskutera och analysera litteratur av olika slag och på olika språk. Det är något du kommer att ha stor nytta av när du studerar vidare.

Poängplan för dig som påbörjar Humanistiska programmet med inriktning språk höstterminen 2020.PDF

Elever står i trappan.