Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Samhällsvetenskap

Vill du förstå mer om hur samhällen fungerar? Genom studier på den samhällsvetenskapliga inriktningen kommer du att utveckla förståelse för andra kulturer och samhällssystem.

På samhällsinriktningen fördjupar du din kunskap om viktiga samhällsfrågor som demokrati, makt och hållbar utveckling, ur både ett historiskt och nutida perspektiv.

Det globala perspektivet är viktigt. I årskurs tre läser du till exempel internationella relationer som skapar en stor förståelse för världen idag.

Liksom på alla våra samhällsinriktningar utvecklar du din förmåga att kunna tänka kritiskt och att formulera dig muntligt och skriftligt, på svenska och moderna språk. Utbildningen du får av oss är bred - en nyckel till många utbildningar på universitet och högskola.

Samhällsinriktning på SA.

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet