Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Introduktionsprogrammen

Allmänt om Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler.

Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser eller introduktion till annan gymnasieutbildning eller arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen på Per Brahegymnasiet är:

• Programinriktat val

• Språkintroduktion

Programinriktat val

Behörighet
Programinriktat val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett visst nationellt program men från grundskolan har uppnått godkända betyg i dels svenska eller svenska som andraspråk, dels antingen

• i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller

• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Syfte
Programinriktat val syftar till att eleven får en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till detta nationella program. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Språkintroduktion

Behörighet
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har uppnått de godkända betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram. Om särskilda skäl föreligger får även andra elever tas emot till språkintroduktion.

Syfte
Syftet med språkintroduktion är att ge elever som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket ger förutsättningar att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.


För frågor:
Rektor Malin Kling
länk till annan webbplats
Studie- och yrkesvägledare Irma Kadric

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet