Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Introduktionsprogrammen

Preparandutbildning

Preparandutbildning är för dig som vill gå ett nationellt program men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.

Utbildningen kommer först och främst att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program. När du uppnår behörighet till ett nationellt program kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Du kan välja att gå preparandutbildning även om du är behörig till ett yrkesprogram. Det väljer du i så fall för att du vill få behörighet till ett högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val

PRIV är för dig som vill gå ett yrkesprogram, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Du behöver ha minst sex godkända betyg, bland annat i svenska eller svenska som andraspråk för att kunna gå PRIV. Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett yrkesprogram.

Du kan också läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande (APL). När du uppnår behörighet till ett yrkesprogram kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på PRIV eller på ett yrkesprogram.Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. 
Utbildningen kan t.ex. innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Språkintroduktion

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.
Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.


För frågor:
Biträdande rektor Agneta Ljunggren
Studie- och yrkesvägledare Irma Kadric

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet