Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Tyska

Kannst Du Deutsch?

Tyska och svenska är två mycket närbesläktade språk. Det finns många ord, som är lika eller starkt påminner om varandra, så för dig som svensk är tyska mycket tacksamt att lära sig.

Över 90 miljoner människor i Europa har tyska som modersmål. Tyskland är det land du först kommer till, när du tar kortaste vägen söderut till Europa. Nu sedan Öresundsbron står färdig, är det plötsligt nästan närmare till Hamburg än till Stockholm.

Även i Österrike och i större delen av Schweiz talar man tyska. Handels- och kulturutbytet mellan Sverige och det tyskspråkiga Europa är mycket intensivt. Tyskland är också vår största handelspartner. Svenskt näringsliv efterfrågar arbetskraft som kan tyska.

Majoriteten av de turister som besöker Sverige är tyskar och Jönköping har aldrig haft fler tyskar i stan än i år. Sommarjobbare inom turistnäringen i Jönköping har fått prata tyska mer än engelska.

På PB kan du även göra ett test för ett europeiskt språkdiplom i tyskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande kurser i tyska erbjuds:

Tyska 1,Tyska 2, Tyska 3, Tyska 4, Tyska 5, Tyska 6, Tyska 7 

Utbyte

De elever som läser tyska på PB har möjlighet att delta i ett utbyte med Écolea i Warnemündelänk till annan webbplats, Rostock i Tyskland. Fem dagar tillbringar vi i tyska familjer. Skolbesök och utflykter till Rostocks omgivningar står på schemat. De tyska eleverna kommer sedan till oss. Det är en enastående möjlighet att få se och delta i tyskt vardagsliv, något som annars är svårt att få uppleva. 

Med ökad turism och Sveriges medlemskap i EU blir människor med språkkunskaper allt mer eftertraktade. Livet blir också roligare och mer intressant med goda språkkunskaper. Dessutom har du direkt nytta av språken, om du ska läsa vidare på högskolan. Du kan utgå från att en hel del kurslitteratur är på engelska och kanske också på andra språk.


Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet