Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Kinesiska

PB erbjuder i mån av intresse kinesiska (mandarin) inom ramen för språkval.

Kinas officiella språk kallas rikskinesiska, eller bara kinesiska, och baseras på det uttal man har i huvudstaden Beijing. Ibland används ordet mandarin när man talar om rikskinesiska, men det är egentligen ett samlingsbegrepp på ett antal nordkinesiska dialekter. Närmare en femtedel av jordens befolkning har någon form av kinesiska som modersmål, vilket gör det till världens mest talade språk om man går efter antalet modersmålstalare. Ca 900 miljoner människor talar mandarin som modersmål, att jämföra med världens näst största språk spanskan (ca 350 miljoner modersmålstalare). Mandarin används i TV, i radio och lärs ut i skolorna och därför förstås språket av majoriteten av Kinas 1,3 miljarder invånare.

I kinesiska använder man sig inte av samma alfabet som vi gör i svenska utan man har ett skriftspråk i form av tecken istället för bokstäver. Trots att flertalet av de kinesiska dialekterna skiljer sig lika mycket åt som exempelvis germanska språk gör inbördes (ex tyska, engelska, svenska) används ändå samma skriftspråk inom alla dialekter.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesiskalänk till annan webbplats

http://www.kinas.se/sprak/kinesiska/länk till annan webbplats


Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet