Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Italienska

Italienska är ett romanskt språk som liksom franskan och spanskan med flera har utvecklats ur latinet. Förutom i Italien talas italienska bland annat i Sydschweiz och i Istrien (i f d Jugoslavien).

Det är roligt att kunna italienska om du vill fördjupa dina kunskaper i den rika italienska kulturen som den återspeglas i litteratur, teater, film, konst eller musik.

Nytta av kunskaper i italienska har du om du tänker bli sångare, musiker, arkeolog, konsthistoriker, arkitekt, museitjänsteman och dylikt. Inom handel och affärsliv är kunskaper i språket önskvärda för affärsmän, sekreterare och översättare. Landet satsar stora summor på forskning inom naturvetenskap och teknik och den industriella expansionen är snabb och omfattande. Naturvetare kan därför ha användning för språket. Italien är västvärldens 5:e industrination och det finns många svenska dotterbolag i Italien. Vårt handelsutbyte med Italien är nästan lika stort som det vi har med samtliga spansktalande länder. Det är få italienare som talar något främmande språk. Affärsspråket är därför i första hand italienska. Dagens europeiska mode skapas främst i Milano. I Italien finns ett stort antal ansedda skolor, vissa av dem unika i sitt slag, till exempel vad gäller mode och formgivning.

Intresset för Italien och italienskan har ökat markant de senaste tjugo åren. Italienska språket är vackert och musikaliskt. Det är inte svårt att lära sig och särskilt uttalet är lätt för oss svenskar. Många svenska lärda ord och facktermer kommer från italienskan.

Till sist: PB är det enda gymnasium i Jönköping som har ämnet på schemat!

Italiano è bello.

Följande kurser i italienska erbjuds:

Italienska 1, Italienska 2, Italienska 3


Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet