Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Engelska

Samtliga nationella program på PB läser Engelska 5 och Engelska 6 i år 1 respektive år 2. I år 3 är det sedan möjligt att välja Engelska 7. Betyg sätts efter varje kurs.

På IB-programmet sker all undervisning på engelska och alla elever får efter fullgjorda studier ett bilingual diploma. På IB kan man läsa ämnet engelska på flera olika nivåer, inklusive modersmålsnivå. IB följer en särskild kursplan, men pre-IB läser Engelska 5 med inriktning mot och förberedelse för IB.

Engelska 7 är en relativt krävande men utvecklande kurs, och om du känner att du vill skaffa dig gedigna kunskaper i språket och dessutom förbereda dig för universitets- och högskolestudier på engelska, är kursen något för dig. Engelska 7 ger dig meritpoäng.

Under kursen i Engelska 7 kan du välja att genomgå ett prov för att få en Cambridge-examen. Cambridge Advanced Exam, CAE, är ett bevis på att du har en nivå på dina engelskkunskaper som motsvarar C1 på den europeiska språkfärdighetsskalan. Examensbeviset kan du använda till exempel när du söker arbete eller studier utomlands. I engelsktalande länder är man väl förtrogen med denna examen. Som elev på Per Brahegymnasiet har du möjlighet att förbereda dig för provet och göra det. I nuläget står skolan för en del av kostnaderna.


Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet