Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Arabiska

Arabiska är ett av de moderna språken du kan läsa på Per Brahegymnasiet.

Arabiska införs som modernt språk på Per Brahegymnasiet. För steg 3 och 4 får man, precis som alla andra moderna språk, meritpoäng.

Observera att: Modersmål och moderna språk är, enligt skolverket, två olika ämnen! Det innebär att det är fritt fram att kunna välja arabiska istället för tyska, spanska, franska eller annat språk.

Arabiska är ett av världens största språk och dessutom det i särklass största modersmålsspråket i Sverige. Det finns också många företag i Sverige som har avknoppningar i arabisktalande länder.

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet