Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Språk på PB

På PB kan du välja mellan fler språk än på någon annan gymnasieskola i Jönköping.

Varför ska man läsa språk?

Livet blir inte bara roligare och intressantare med språkkunskaper. Genom att kunna läsa utländska tidningar i original på Internet blir du medveten om vad som händer ute i världen. Arbeten i samhällsvetenskapliga ämnen och projektarbete blir också ännu mer givande. Du har också direkt nytta av språken om du ska läsa vidare på högskolan. Du kan utgå från att en hel del kurslitteratur är på engelska och kanske också på andra språk.

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk och engelska. För att få meritpoäng krävs minst E i kursen. Du kan få maximalt 1,5 meritpoäng i moderna språk. Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Vill du studera någon termin utomlands?

Utlandsstudier finns på allt fler utbildningar inom universitet och högskolor. Kunskaper i ett lands språk gör din tillvaro där så mycket lättare och mer givande.

Vill du jobba utomlands?

Vi har en gemensam europeisk arbetsmarknad och det är lättare för dig att få jobb inom EU om du kan flera språk. Språkkunskaper är nyckeln som öppnar dörrarna till en lyckad vistelse utomlands och till framgång i yrkeslivet.

Vilket språk ska du välja?

Hos oss kan du inom moderna språkvalet välja: arabiska, franska, itelienska, spanska och tyska. Dessutom läser man naturligtvis svenska och engelska på samtliga program. Latin är ytterligare ett språk som man kan läsa hos oss.

De olika nivåer inom moderna språk:

Språk 1, 100 p - en nybörjarkurs, där grunderna ges för fortsatta studier.

Språk 2, 100 p - en fortsättningskurs efter språk 1.

Språk 3, 100 p - en kurs för dig som redan kan en hel del från grundskolan och har läst tre eller fyra år på högstadiet. En fortsatt utveckling av språkförmågan sker. Tala, skriva, läsa och lyssna är de fyra huvudmomenten.

Språk 4, 100 p - här utvecklas språkförmågan och vi tittar på olika varianter av språket. Enklare skönlitteratur blir t.ex. ett vanligt inslag, men du får också pröva på mer avancerade kommunikationsövningar.

Språk 5, 100 p - en mer avancerad kurs där läsning av skönlitteratur med muntliga och skriftliga övningar är det centrala.

Språk 6 - 7 där vardera kursen motsvarar 100 p. Två mycket avancerade kurser.

I år 1 kan du börja med språk 1 eller 3 beroende på vad du har läst tidigare.
I år 2 och 3 fortsätter du med de språk du påbörjat i år 1.

I menyn till vänster hittar du mer information om varje språk.

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet