Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Biologimuseet

Vårt fina biologimuseum, beläget på fjärde våningen, rymmer en av Sveriges största naturaliesamlingar.

Naturalier är naturföremål som förvaras i samling för att studeras och beundras för sin ovanliga form. Vissa av föremålen i vår samling har köpts in, men de allra flesta har donerats till skolan. Under årens lopp har personalen fått kämpa för att ha museet kvar. Idag är Per Brahegymnasiet en av ytterst få skolor i Sverige med ett eget biologimuseum.

I undervisningen kommer naturaliesamlingen ofta till användning, till exempel genom att begrepp och teorier inom biologi och naturkunskap förklaras med stöd av konkreta exempel från museet. Eleverna får även titta på olika föremål och överväga exempelvis evolutionära och historiska perspektiv.

Den stimulerande miljön används också som studieplats, där eleverna kan arbeta i lugn och ro. Museets estetiska aspekter ska heller inte underskattas. Med jämna mellanrum kommer elever från estetprogrammet hit för att utföra teckningsövningar.

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet