Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

#metoo på PB - föreläsning inplanerad!

Vårt arbete med #metoo fortsätter. Här kan du läsa vad vi hittills har gjort och hur planerna för den närmaste framtiden ser ut. Vi har planerat in en föreläsning den 11 april som du kan läsa mer om längre ned:

PB:s byggnad i bakgrunden med texten #metoo framför

Vad har vi gjort?

Enkät till eleverna (v.43)

Film och diskussionsfrågor i alla klasser på mentorstid (v.46 – v.49)

Elevcase och diskussionsfrågor i alla klasser på mentorstid (v.46 – v.49)

Eleverna skickade in svaren digitalt – det blev 66 A-4sidor

Vi har läst alla svar, sammanfattat och diskuterat

Här har vi valt ut några citat från elevernas arbete:

”Vi vill att alla, elever och personal, ska vara uppmärksamma – vi vill ha föreläsningar för att hjälpa med detta.”

”Alla har ett ansvar att ingripa när någonting händer.”

“We should be open and not see it as a taboo – talk more about it.”

”Prata om det, informera med exempelvis en sådan film som vi nyss har sett och med gruppdiskussioner. ”

”Det skulle vara bra att prata om historier och möjliga scenarion; vi skulle kunna prata om hur man ska agera om man bevittnar någoting. Det tror vi är ett bra sätt att förebygga och förhindra framtida trakasserier.”

“Bring more attention to this subject by talking about it. Become more understanding to the victim and not shame them.”

”Sexuella trakasserier och övergrepp kan hända vem som helst men det är vanligare att tjejer utsätts.”

”Om killar har sex så är det super häftigt och de kan ha sex med hur många tjejer som helst medan tjejer kallas för horor när de har sex.”

”Det är också väldigt viktigt att omgivningen tar ansvar, både vuxna och jämnåriga kompisar och inte skrattar bort eller hyllar de som går över gränsen.”

”Utbilda mer och prata om det. Att se den här filmen var jättebra.”

”Vi skulle vilja säga ifrån men tror det är lättare sagt än gjort när man väl är i situationen.”

”Vi vill att personalen ska säga ifrån, ge en varning, kontakta föräldrar, våga prata med personen som gör handlingen. Regler och konsekvenser.”

”Viktigt för omgivningen att ta ansvar och reagera, både vuxna och jämnåriga kompisar.”

”Idag varnas döttrar för situationer som kan ske men man borde egentligen prata med sina söner om att inte trakassera eller våldta.”

”Vi kommer ihåg på högstadiet när vi blev kallade horor på skolgården och hur lärarna sa att killarna bara skämtade. Istället för att lösa problemet så gav de oss ett klassrum att vara inne i på rasterna. Det är inte ok. Vi vill att detta tas på allvar.”

”Som ung tjej kanske man inte alltid vet vad som är ok och vad som inte är. ”Överreagerar jag nu? Är detta fel? Eller inte?” För att när ingen annan säger ifrån är det svårt att veta vad som är ok och inte när man är ung.”

Vad gör vi nu? Uppdaterad!!

Många elever önskar en föreläsare och nu är den inplanerad! Den 11 april blir det föreläsning för både elever och lärare enligt följande:

Skolan har beslutat att ta in en föreläsare vid namn Andreas Jonsson. Andreas arbetar med ett nationellt utbildningsprojekt med mänskliga rättighetsfrågor och där föreläser han om normer, attityd, självkänsla och HBTQ. Det handlar om värdegrundsarbete.

Andreas kommer att ta fram diskussionsfrågor som klasserna kan arbeta med under mentorstiden efter föreläsningen.

Vi kommer att fortsätta diskutera i personalgrupperna samt följa upp med eleverna för att se hur skolan ska jobba vidare med dessa frågor.

Per Brahegymnasiets plan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2017PDF  Rutiner finns på sidan 6.


Publicerad: 2018-02-10

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet