Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

#metoo

Hashtaggen metoo med PB:s huvudbyggnad i bakgrunden

SvT har haft ett reportage från Per Brahegymnasiet, med anledning av #metoo och den kampanj som pågår.

Detta är tyvärr något som alla skolor brottas med. Vi på Per Brahegymnasiet har valt att lyfta upp frågan och vill understryka att skolledning och all personal på PB tar mycket allvarligt på den utsatthet som, framför allt, unga flickor har.

Vi skall som skola skapa en trygg och säker miljö i alla avseenden. Ingen skall behöva känna sig otrygg eller rädd.

Vi har uppmanat alla elever på skolan att ge oss synpunkter, tankar och idéer om hur vi som skola kan påverka den attityd som finns mot flickor vad gäller sexuella trakasserier och övergrepp.

Vi har hittills fått in närmare 100 olika inlägg från elever, på vår fråga om hur skolan kan agera för att förändra denna situation. Vi kommer under vecka 44 att gå igenom de inlägg vi fått och ta med dem i vår planering för hur vi går vidare i vårt arbete.

Per Brahegymnasiet vill med detta inlägg betona att vi som skola tar sexuella trakasserier och övergrepp på största allvar och kommer att göra vårt yttersta för att arbeta mot detta avskyvärda beteende.

Vi tolererar det inte och vädjar till er vårdnadshavare att prata med era ungdomar om detta.

/ Skolledningen och all personal på Per Brahegymnasiet genom Mats Almlöw, gymnasiechef

Publicerad: 2017-10-27

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet