Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Vi samarbetar med flera högskolor och universitet.

Per Brahegymnasiet samarbetar med högskolor och universitet i Stockholm, Malmö och Jönköping.

Vi erbjuder en seriös, ambitiös och modern utbildning av hög kvalitet med ett tydligt fokus på elevens framtid. Samarbetet med högskolor och universitet är därför en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans med Malmö högskola, som är officiell partnerskola, är vi med och utvecklar de nationella kursproven i Historia för gymnasiet. Våra elever är också delaktiga vid utprövningar av de nationella proven för historia i åk 9. Samarbetet innebär även att historielärare på vår skola samverkar med Malmö högskola för att utveckla kvalitetsarbetet på olika sätt.

Vi har också ett samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping där såväl lärare som elever har deltagit i gemensamma utbildningsinsatser tillsammans med högskolan. Under vårterminen kommer de första eleverna som önskar och har möjlighet att kunna läsa 7,5 högskolepoäng i Engelska under sin gymnasietid. Vidare har elever som går matematikspåret på NA under sin sista termin möjlighet att spetsa sina gymnasiestudier med 9 högskolepoäng matematik, linjär algebra.

PB har även ett samarbete med Stockholms universitet som har gjort det möjligt för flera elever på NA att få göra sitt gymnasiearbete i en riktig forskningsmiljö. Genom att PB har personal som forskar del av sin tjänst vid universitetet har samarbetet bl.a. resulterat i att elever får denna möjlighet. Eleverna i marinspåret på NA har också deltagit i fältveckor tillsammans med forskare från SU. Fältveckorna genomförs årligen på Askölaboratoriet.

Publicerad: 2016-02-03

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet