Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

PB-elev vann forskartävling

Vid årets upplaga av utställningen Unga Forskare fick Per Brahe-gymnasiets Mana Shams ta emot det finaste priset. Hon får nu möjlighet att fördjupa sin forskning i USA, vid det ansedda universitetet MIT

På utställningen Unga Forskare får landets gymnasieelever möjlighet att visa upp sina gymnasiearbeten inom naturvetenskap och teknik. De bästa projekten går vidare till finalen på Tekniska museet i Stockholm. Slutligen koras ett antal vinnare, som tilldelas olika stipendier.

   En av årets pristagare är PB-eleven Mana Shams, som går tredje året på IB-programmet. Bland 180 deltagande projekt har hennes valts ut och tilldelats tävlingens tyngsta utmärkelse. Priset består i en vistelse vid amerikanska MIT i Boston, ett av världens främsta universitet. Där kommer Mana under sex veckors tid i sommar delta i forskningsprogrammet Research Science Institute.

   – Det som är så bra med resan är att jag får sex veckor på mig att fördjupa mig mer i min forskning, och framför allt få uppleva forskning i en helt annan miljö, säger Mana.

   Utmärkelsen får hon för projektet Kan man mäta demens.  Juryns motivering lyder: ”För stort engagemang i projektet och vetenskaplig nyfikenhet. Ett väl genomarbetat projekt med uppenbar tillämpbarhet.” Mana har forskat kring om man med hjälp av ett så kallat 1D-mått, som reflekterar atrofigrad i hjärnan, kan särskilja patienter med demens, förstadiet till demens och friska. Mätningen har baserats på 150 patienter, som alla genomgått minnesundersökningar och skannats med magnetkamera. De värden Mana fått fram visar att 1D-måttet kan särskilja ovanstående kategorier med mycket hög precision. Syftet var även att se om 1D-måttet skulle kunna användas för rutinundersökning på sjukhus för diagnostiseringen av demens i framtiden. De positiva resultaten i projektet visar att detta vore rimligt.

   Till skillnad från många andra deltagare fick Mana anpassa sitt projekt speciellt för tävlingen, eftersom hennes projekt egentligen var ett betygsatt inlämningsarbete i biologi. Arbetet inför tävlingen satte igång i höstas. Sedan dess har hon jobbat och slipat på sitt projekt. Mana framhåller att hon blev sporrad av den tuffa konkurrensen i tävlingen.

   – Visst var det kul att vinna när man jobbat så hårt med något, och se att slitet faktiskt ger resultat, säger Mana.Publicerad: 2015-04-23

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet